Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו (הכנסות) ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו (הוצאות).

רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק, אשר מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית המדד (76,884 ש"ח בשנה- נכון לשנת 2012).
הגדרתו של מושג זה בחוק מע"מ נועדה להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך וצמצום מספר העוסקים המורשים הרשומים במע"מ.

בתאריך 01/01/2003, בוטלה הגדרתו של "עוסק זעיר" וכיום הגדרת "עוסק פטור" מחליפה את הגדרת "עוסק זעיר" שהייתה נהוגה בעבר.
עסקים מסוג עוסק פטור מתאימים בדרך כלל למי שזו היא לו עבודה נוספת, למי שמתכוון לנהל עסק קטן, ולמי שעיקר עבודתו מבוצעת מול לקוחות פרטיים ולכן יכול להציע מחיר אטרקטיבי שאינו כולל מע"מ. כמו כן, מדובר בדרך כלל בעסקים שאין להם השקעה משמעותית בתשתיות או ציוד.
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך