Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

יועץ מס

יועץ מס הוא אדם העוסק במתן ייעוץ בנושאי מסים (מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי), ובפרט מסייע בעריכת דו"חות שיש להגיש לרשויות המס ובייצוג של נישומים (שכירים, עצמאים שותפויות ועמותות) בפני רשויות המס.

פעילותם של יועצי מס בישראל מוסדרת בפקודת מס הכנסה בסעיף 236 ב 1 (ב) שבו נאמר: "אדם שאינו רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודה זו, לא יעשה פעולה של יועץ מס, לא יתחזה ליועץ מס, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא יועץ מס".
יועץ מס מייצג הוא מי שרשום בפנקס יועצי המס המייצגים ויש לו רישיון בר תוקף.
מרבית יועצי המס מאוגדים ב"לשכת יועצי המס" ומשרתים את קהל הנישומים (בעלי העסק) בכל הנושאים הקשורים במוסדות המס.

משרדי ייעוץ מס נותנים בין היתר שרות של ייעוץ בנושאי המס, ניהול חשבונות,
חישובי שכר, עריכת והגשת דו"חות שנתיים והצהרות הון, החזרי מס לשכירים, תיאומי מס, פתיחת תיקים במוסדות המס וייעוץ בענייניי מסים ודיני עבודה.
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך