Submit to LinkedInSubmit to FacebookSubmit to Google Bookmarks

פתיחת תיק ביטוח לאומי

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להגיע למשרדי המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך לא יאוחר מיום פתיחת העסק או לחילופין, ניתן להגיע אלינו ולהביא את המסמכים הבאים:

 1. טופס 6101- דין וחשבון רב שנתי (טופס)
 2. צילום תעודת זהות + ספח.
 3.  צילום שיק מבוטל או מסמך מהבנק על קיום חשבו.
 4. חוזה שכ"ד- אם שוכרים נכס לשימוש העסק.
 5. צילום תעודת מקצוע- אם קיימת תעודה.

סיווג מעמד בעל העסק

בביטוח לאומי ישנם סיווגים שונים למעמד בעל העסק כאשר לכל סיווג ישנם הוראות שונות בנוגע לתשלום דמי הביטוח ובנוגע לביטוח שחל על בעל העסק. הסיווגים שחלים על עצמאי הם:

 1. עצמאי
 2. עצמאי שלא עונה להגדרה
 3. עצמאי ושכיר
 4. עצמאי ופנסיונר
 5. עצמאי ומקבל קצבת נכות או זקנה

מומלץ מאוד להתייעץ עם איש מקצוע לפני הפניה לביטוח לאומי !

תשלום מקדמות

לאחר שייפתח התיק בביטוח לאומי, יישלח אליך פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לשלם אחת לחודש את המס על פי הסכום שייקבע בפנקס.

השלבים בפתיחת תיקים ברשויות המס:
 • פתיחת תיק במע"מ
 • פתיחת תיק במס הכנסה
 • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך