Submit to LinkedInSubmit to Facebook

שאלון הכנסות וזיכויים לשנת 2023


לקוח/ה  נכבד/ה !
עפ"י הוראות מס הכנסה יש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי על כל סוגי ההכנסות של אדם
בארץ או בחו"ל, גם אם הן הכנסות פטורות ממס.
אבקש את תשומת ליבך במילוי השאלון הבא (כן / לא) וחתימתך בתחתית הטופס.
תשובותיך תיחשבנה כהצהרה לרשויות המס.

income-question

האם בשנת 2023 היתה לך, לבן / בת זוגך או לילדיך מתחת לגיל 18 הכנסה בארץ או בחו"ל מהמקורות הבאים:

האם את/ה*
אנא בחר את המין

מצב משפחתי*
אנא בחר מצב משפחתי

הכנסה מעסק?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

הכנסה ממשכורת ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מפיצויי פיטורין / מענק פרישה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם קיבלת אישור ממס הכנסה על פריסת מענק פרישה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

הכנסה מקצבה ממעביד או חב' ביטוח ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם משכת כספים מקופת גמל, מפנסיה או מקרן השתלמות ונוכה ממך מס?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מביטוח לאומי (אבטלה, הבטחת הכנסה, פגיעה בעבודה, נכות, דמי לידה, מילואים או מענק עבודה מועדפת) ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

קצבה מחו"ל (נפגעי נאצים ועוד...) ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

ממכירת נכס או זכות במקרקעין ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מהשכרת נכס (מקרקעין או אחר) ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מדמי מפתח ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מריבית ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מדיבידנד ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

ממכירת ניירות ערך ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

משכר סופרים ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

משכר מרצים ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

משכר אומנים ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

משכר ספורטאים ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מעסקאות אקראיות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

מהגרלות, הימורים ופרסים ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

הכנסות נוספות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם היית שותף/ה בשותפות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם השקעת בחברת סטארט אפ ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם השקעת בחברה אחרת ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הנך בעל שליטה (5% לפחות) בחברה ישראלית או זרה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם יש לך נכס בחו"ל ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם יש לך הכנסה מחו"ל ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הינך נאמן או נציג של גוף כלשהו ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הינך נאמן של צוואה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם ילדך (מתחת לגיל 18) קיבל הכנסה כלשהי ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הפקדת (כעצמאי) כספים לפנסיה?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הפקדת (כעצמאי) כספים לקרן השתלמות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם הפקדת כספים (כעצמאי) לאובדן כושר עבודה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם שילמת כספים בגין ביטוח חיים פרטי ו/או ביטוח חיים של המשכנתא ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם השקעת כספים בפק"מ או מק"מ ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם השקעת כספים בניירות ערך (בורסה) בבנק או בחב' השקעות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם סיימת תואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי( בשנים 2022-2023 ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם תרמת לאגודות או עמותות ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם השתחררת משרות סדיר מצה"לאחרי 1/1/2019 ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם היה לך ילד/ה שלמד/ה במסגרת מיוחדת או בעל/ת צרכים מיוחדים (כולל לקויי למידה) ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם שילמת בעבור החזקת בן משפחה במוסד רפואי או סיעודי ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

האם חל שינוי במצב המשפחתי שלך נשוי/ה / גרוש/ה / אלמן/ה / לידת ילד/ה ?
גבר*
נא לסמן את התשובה

אישה*
נא לסמן את התשובה

פירוט
Invalid Input

שם פרטי*
אנא הכנס שם פרטי

תעודת זהות*
נא לרשום 9 ספרות של ת.ז.

שם משפחה*
אנא הכנס שם משפחה

טלפון נייד*
נא לרשום טלפון נייד

כתובת המייל*
נא לרשום כתובת מייל תקינה

כתובת*
יש לרשום כתובת

הריני להצהיר כי הבנתי את כל השאלות ועניתי את כל האמת*
יש לסמן תיבה זאת כי הבנת את כל השאלות וענית את כל האמת



לשאלות נוספות, אשמח לעזור
יוסי שבת – יועץ מס: 052-2435243
דיבידנד מציעה שירות

הנהלת חשבונות ושכר

לעסקים קטנים וגדולים כאחד
שכיר נכבד, יתכן

שמגיע לך החזר כספי

ממס הכנסה ואת/ה לא יודע/ת זאת
מחפשים טופס של רשויות המס

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל מה שצריך